IKT/Digitalfaktoren

Klimautfordringen

Demografi

Utenriks-

økonomi

Sentralisering

"Svarte svaner"

Helse

Økonomi

Sikkerhets-

utfordringer

Innvandring

Verdier og holdninger

Organisering, institusjonelle

forhold

Utdanning

Naturressurser

og infrastruktur

DRIVKREFTER

 

senseNet® Norsk Radar er bygd opp på samme lest som senseNet®Global Radar, med 14 faktorer som utdypes hver for seg, og som gir grunnlag for å spore sammenhenger på tvers av temaer og sektorer. De 14 er:

UTVIKLINGSTREKK

Klimautfordringen, Demografi, Utenriks-økonomi, Sentralisering

USIKKERHET

senseNet® Norsk Radar Copyright © 2002-2015. Modellen kan ikke gjengis uten tillatelse fra Topplederskap Berrefjord & Thomassen AS.

Helse, Økonomi, Sikkerhetsutfordringer, Innvandring, Verdier og holdninger

MESTRINGSFAKTORER

Organisering, Utdanning, Naturressurser og infrastruktur, IKT/Digitalfaktoren

I tillegg har vi en boks for "Svarte svaner" - uforutsette hendelser med sterke effekter.

SENSENET®

+

I senseNet® modellbase har vi to hovedverktøy som bidrar effektivt med kunnskap og metodikk for å møte behovet for innsikt: senseNet® Global Radar og senseNet® Norsk Radar.

 

senseNet® Global Radar er et omfattende analyseverktøy som gir en samlet oversikt over aktuelle faktorer og drivkrefter som kan påvirke aktøren i årene fremover. Gjennom fasiliterte workshops med kunden, går vi gjennom alle disse faktorene, velger ut de viktigste og ser på sammenhengene mellom dem.

 

Begge verktøyene er også grunnlagsverktøy for å sette i gang scenarioprosesser - hva er de viktigste faktorene for en aktørs utvikling og hvordan agere i forhold til dem og en rekke triggere under dem, i lys av den retning disse tar.

NORSK RADAR

Konteksttenkning og strategisk respons i tøffere tider

Konteksttenkning og strategisk respons i tøffere tider

Raske og skarpe endringer i det internasjonale samfunn skaper behov for oversikt og innsikt både om internasjonale og nasjonale forhold.

 

senseNet® Norsk Radar er et faktabasert og metodisk tilrettelagt verktøy for å kartlegge og analysere sentrale problemstillinger om utviklingen av det norske samfunnet, både i det langsiktige og kortsiktige perspektivet. Modellen har en sentral plass i strategiske analyser for norske bedrifter og offentlige virksomheter. I kombinasjon med senseNet®Global Radar gir den et unikt holdepunkt for det krevende strategiarbeidet mange norske aktører står midt i.

SENSENET®

NORSK RADAR

SENSENET®

NORSK RADAR

®

VI TILBYR

 

Med bakgrunn i senseNet® Norsk Radar tilbyr vi alt fra rene åpne kurs/statusoppdateringer til omfattende workshops for enkeltaktører. Vi er også en sparringpartner for ledere.

KURS

Kursene gir en oversikt over vår analyse av situasjonen akkurat nå innen våre utvalgte hovedfaktorer. En eller to dagers kurs, avhengig av hvor dypt vi skal gå innen hver faktor. Kurs hos kunden eller i vår avanserte senseNet® Facility - et arbeidsrom med 8 interaktive skjermer som vi benytter i innholdsformidlingen eller i den skreddersydde analyseprosessen.

SPARRING

En-til-en samtaler med ledere der senseNet® Norsk Radar benyttes som grunnlag for diskusjoner. Hos kunden eller i vår senseNet® Facility. Halv eller heldag.

WORK

SHOPS

SCENARIO

UTVIKLING

En workshop benytter senseNet® Norsk Radar mer aktivt; vi setter den aktuelle aktøren i fokus, ser på hvilke faktorer som er de mest relevante og analyserer hvordan aktøren skal reagere på ulike utfall av disse. En workshop fungerer som regel best med 3-5 medarbeidere tilstede og kan avholdes hos kunden eller i vår senseNet® Facility

 

En workshop kan gjennomføres i form av en eller to dagers runder, avhengig av hvor mange faktorer som skal velges og hvor dypt man skal gå i hver av triggerne innen hver hovedfaktor.

 

Workshop med utvelgelse av relevante faktorer, kan videre benyttes som grunnlaget for et scenarioprosjekt. Vi bygger da relevante scenarioer rundt faktorene, lager flere fortellinger, bruker 100% metoden og finner frem til robuste strategier og beredskap/handlingsrom. Dette er større og mer omfattende prosjekter som vi har lang erfaring med.

OM VERKTØYET

 

senseNet® Norsk Radar er interaktiv. Når en trykker seg inn på hver faktor vises et nytt skjermbilde med ulike aktuelle triggere som benyttes i fasiliteringsarbeidet. Hver trigger bygges oppunder med fakta. Vi går så konkret til verks og spør om hver trigger er relevant for deg som aktør og hvilken retning du både tror den tar og håper den tar.

senseNet® Norsk Radar Copyright © 2002-2016 Modell og skjermbilder kan ikke gjengis uten tillatelse fra SENSENET AS.

SENSENET®

FACILITY

senseNet® Facility er vår fysiske fasiliteringsløsning. Vi har satt sammen hardware og software til en meget fleksibel og interaktiv løsning, som kan rigges på ulike måter og tilpasses alle former for strategiarbeid. Vi har utviklet en rekke softwareløsninger og verktøy som vi henter frem i laboratoriet og tilpasser den aktuelle bruk. senseNet® Norsk Radar er et av disse. Ved å hente inn et utvalg fra over 200 interaktive strategimodeller, kan vi videre skreddersy strategiløsninger for våre kunder, enten de er store konserner eller mellomstore bedrifter, kommuner eller statlige organer.

 

Presise og inspirerende arbeidsprosesser skaper oversikt og innsikt. Kunnskap og dialog spisser oppmerksomheten og styrker fellesforståelsen. Det handler om substansledelse; være i forkant lede an, gjennomføre - raskere og mer treffsikkert.

KONTAKT OSS

 

For mer informasjon om verktøyet, bestilling av kurs eller workshops, benytt skjemaet til høyre eller kontakt oss på

 

Telefon: 55 36 88 06

 

Adresse:

SENSENET AS

Strandgaten 18, 5013 Bergen

 

Internet: www.sensenet.no

senseNet® Norsk Radar er et interaktivt strategi analyse og dialogverktøy, samt et undervisningskonsept utviklet av SENSENET AS (tidligere Topplederskap Berrefjord & Thomassen AS) og er en del av vår senseNet® -produktfamilie. Alt innhold, inklusive tekst, figurer, modeller, struktur, konsept og løsninger er Copyright © 2002-2015 SENSENET AS. Innholdet er utviklet av og tilhører SENSENET AS og kan ikke gjengis uten tillatelse fra SENSENET AS. Hverken tekst, modeller eller bilder fra dette nettsiden kan benyttes uten tillatelse fra SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS. Mer informasjon er tilgjengelig på våre nettsider: www.sensenet.no.

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.